Organisatie

PopMonument staat voor bijzondere popmuziek en onverwachte ontmoetingen op unieke plekken in een monumentale stad of plek. Optredens vinden plaats op ongeveer twintig locaties, zoals openbare monumenten, bijzondere particuliere eigendommen, parken, pleinen en horecagelegenheden. Deze verscheidenheid en spreiding van locaties zorgt voor een extra prikkeling; het publiek moet in beweging komen en wordt qua setting steeds verrast. Dit geeft een extra dimensie aan het evenement. Behalve publiekslocaties en horeca willen we ook particuliere monumentale panden, uiteraard met hulp van de bewoners, tijdens het festival ontsluiten voor het publiek. Zo krijgen de bezoekers tijdens het evenement toegang tot plekken die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. PopMonument en het programmateam maken een inhoudelijke combinatie van artiesten en bijzondere locaties, zodat zij elkaar versterken. Vanaf 2019 willen we gaan inzetten op een festival in Bergen op Zoom van drie dagen, juiste om de brede doelgroep te kunnen bedienen en het aanbod te verrijken.

Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt, wordt er in 2019 en 2020 verder ingezet op het programmeren van andere locaties in Brabant en Zeeland (Popmonument on Tour). We kiezen voor bijzondere historische erfgoedlocaties waarbij draagvlak aanwezig is, van overheid en ondernemers, om actief te kunnen samenwerken aan dit concept. Plaatsen voor PopMonument on Tour zijn Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), Willemstad (Noord-Brabant, Zuiderwaterlinie) en Veere (Zeeland).

De toolbox van PopMonument (ontwikkeld in 2018) blijkt een krachtig instrument om samen te werken met verschillende partners zoals de overheid (gemeentelijk en provinciaal), bewoners, erfgoed instanties, culturele stichtingen en ondernemers.

Er zullen in 2019 en 2020 30 concerten en optredens plaatsvinden. De voornaamste stijlen: independent rock/ ambient/elektro/singer songerwriter/folk&americana/country rock/ world/ dance/alternatieve hiphop/ experimenteel jazz/punk/NL pop.

Stichting PopMonument heeft ten doel:

  1. a) het bijdragen aan muzikale beleving en de historische identiteit van de stad Bergen op Zoom door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
  2. b) het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiden door onder meer:

  1. a) de lokale geschiedenis (materieel en immaterieel erfgoed) op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor een breder en nieuw publiek;
  2. b) interactie te bewerkstelligen tussen muziek, erfgoed, verhalen en het publiek;
  3. c) het publiek in aanraking te brengen met onbekendere (indiepop) acts en andere kunstvormen in een historische monumentale omgeving;
  4. d) het versterken van een levendige popcultuur in Bergen op Zoom en omstreken.

Stichting PopMonument heeft een cultureel oogmerk. Het aanbieden van popmuziek en cultuur heeft het primaat en wordt boven enig winstoogmerk gesteld.
Stichting PopMonument onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur:
Simon de Wijs, voorzitter
Gert-Jan de Koster, secretaris
Chris Kats, penningmeester

Beloningsbeleid:
Het bestuur van PopMonument is onbezoldigd. Het projectteam van PopMonument wordt beloond volgens de cao Nederlandse Poppodia en Festivals, NPF.

(Relevante) Nevenfuncties bestuursleden:
Gert-Jan de Koster: directeur Gebouw-T en directeur Grote Kerk Veere
Simon de Wijs: docent aan Breda University of Applied Sciences
Chris Kats: n.v.t.

Jaarverslag: Download
Financiële verantwoording: Download
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: Download
Rooster van aftreden: Download

Officiële statutaire naam: Stichting PopMonument
Publieke naam: PopMonument
Fiscaal nummer: 8575.17.120
BTW-nummer: 857517120B01

Post-/bezoekadres:
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom
info@popmonument.nl