Vacature bestuur PopMonument

Gezocht: cultureel ondernemende voorzitter en enthousiast bestuurslid

PopMonument staat voor bijzondere popmuziek en onverwachte ontmoetingen op unieke plekken in een monumentale stad of plek. Optredens vinden plaats op en in bijzondere erfgoedlocaties, zoals openbare monumenten, bijzondere particuliere eigendommen, pleinen, (pop)podia & theaters en horecagelegenheden. Deze verscheidenheid en spreiding van locaties zorgt voor een extra prikkeling; het publiek moet in beweging komen en wordt qua setting steeds verrast. Dit geeft een extra dimensie aan het evenement. Behalve publiekslocaties en horeca willen we ook particuliere monumentale panden, uiteraard met hulp van de bewoners, tijdens het festival ontsluiten voor het publiek. Zo krijgen de bezoekers tijdens het evenement toegang tot plekken die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. PopMonument en het programmateam maken een inhoudelijke combinatie van artiesten en bijzondere locaties, zodat zij elkaar versterken.

Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt wordt PopMonument vanaf 2019 ook buiten Bergen op Zoom georganiseerd in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland waaronder Breda, Willemstad en Middelburg/Veere. Daarnaast ligt het in de ambitie om het PopMonument concept door te ontwikkelen tot een productiehuis, maar ook door de ontwikkeling van de organisatie, het operationele team en het bestuur.

Stichting PopMonument heeft een cultureel oogmerk. Het aanbieden van popmuziek en cultuur heeft het primaat en wordt boven enig winstoogmerk gesteld. Stichting PopMonument onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Stichting PopMonument heeft ten doel:

 1. Het bijdragen aan muzikale beleving en de historische identiteit van een stad door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
 2. Het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

 1. De lokale geschiedenis (materieel en immaterieel erfgoed) op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor een breder en nieuw publiek;
 2. Interactie te bewerkstelligen tussen muziek, erfgoed, verhalen en het publiek;
 3. Het publiek in aanraking te brengen met onbekendere of talentvolle (indiepop) acts en andere kunstvormen in een historische monumentale omgeving;
 4. Het versterken van een levendige popcultuur

Profiel:

Wij zijn op zoek naar versterking in de vorm van 2 bestuursleden; een voorzitter en een algemeen bestuurslid met de specialiteit cultureel ondernemerschap. Voor deze vrijgekomen posities voor het bestuur zijn wij op zoek naar kandidaten die naast de algemene profieleisen, over de volgende ervaring en deskundigheid beschikken:

 • relevante deskundigheden als bestuurslid (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair);
 • heeft affiniteit met (pop)cultuur, erfgoed en popmuziek en visie op de maatschappelijke rol van kunst en cultuur en erfgoed;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en kan functioneren op strategisch niveau;
 • weet wat er in de samenleving speelt en kan dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
 • weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken en is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen. Hij/zij weet door het stellen van kritische vragen het management en de andere leden van het bestuur de spiegel voor te houden en een eigen standpunt in te nemen;
 • is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen;

Daarnaast gaat de voorkeur, gezien de huidige samenstelling van het bestuur, bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat, regio Midden en West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland-Zuid. De functie is onbezoldigd.

Kandidaten die voldoen aan dit profiel worden gevraagd op eigen wijze te reageren met motivatie en Curriculum Vitae voor vrijdag 10 juni 2022 per mail naar poppodium Gebouw-T (janneke@gebouw-t.nl), t.a.v. de vicevoorzitter bestuur, dhr. G. (Gert-Jan) de Koster.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met vicevoorzitter, dhr. G. (Gert-Jan) de Koster  via Janneke van de Putte, (janneke@gebouw-t.nl). Meer info via: https://popmonument.nl/organisatie/

De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 21 juni 2022, eind middag en avond in poppodium Gebouw-T.