PopMonument Goes locaties

Er valt zoveel moois te ontdekken

Grote of Maria Magdalena Kerk

De Grote of Maria Magdalenakerk is vernoemd naar de stadspatrones van Goes: Sint Maria Magdalena. Ze kreeg haar huidige laatgotische vorm vanaf de 15de eeuw. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens werkzaamheden in 1618 legt een verwoestende vlammenzee de kerk grotendeels in de as. De herbouw duurt drie jaar. Kunstenaars lieten hun sporen achter: gegraveerde dekplaten in de vloer, ramen gemaakt door Johannes Schilling en een orgel met 18de-eeuwse schilderingen door Abraham Busschop en een ‘Turkse kap’ met draperieën door Jan de Quant. Naast een zijdeur zijn pestgleuven gekerfd, omdat wanhopige, bijgelovige burgers hoopten dat wat kerkgruis ze zou beschermen tegen de rondwarende pest. Ook gewone mensen lieten er zo hun sporen achter.

Adres: Singelstraat 21, 4461 HZ Goes

Podium ’t Beest

Voor het pand de functie van poppodium kreeg in 1980, was het een kleuterschool en dáárvoor huisde het gebouw onder andere de Latijnse School. In de Middeleeuwen stonden op deze plek kloostergebouwen.  De naam van het poppodium refereert echter naar het plein waar het aan ligt: De Beestenmarkt. Goes is een echte marktstad. Al sinds 1333 is er op elke dinsdag markt op de Grote Markt. In 1580 gaf Philips II Goes het privilege om in maart een zesdaagse beestenmarkt te organiseren. Deze markt vond plaats op, je raadt het al, De Beestenmarkt! De markt stond vol palen om het vee aan vast te zetten en op de jaarlijkse Toondagen in november trok de Bevelandse boer ‘met zijn koetje, zijn keutje, zijn kalfje en zijn kipje naar de Goesche markt om, tuk op een goeden prijs, de beste zijden van zijn veestapel aan de liefhebberst te “toonen”. Daarnaast werden er landbouwproducten verhandeld en waren er kermisattracties. Het was een echt landbouwfestijn! Het vee is misschien verdwenen, maar beesten kun je nog wel in Podium ’t Beest!

Grote zaal & café
Adres: Beestenmarkt 3, 4461 CS Goes

Heilige Maria Magdalena Kerk

Bakstenen en ramen. Veel meer is er niet te zien aan de buitenkant van de rooms-katholieke Heilige Maria Magdalenakerk in Goes. Staand tegenover de Grote Kerk, valt ze wat in het niet. Een gietijzeren Mariabeeld uit 1896, afkomstig van de 19de-eeuwse kerk die op dezelfde plek stond, prijkt boven de dubbele deuren. Toch verraden de twee tegeltableaus van de hand van het Delftse Thooft en Labouchère dat er aan de binnenkant meer moois te zien is. Van heiligenbeelden en kapellen tot spitsboogvensters en een houten tongewelf. Deze kerk heeft het allemaal. Maar het meest in het oog springend zijn wel de muurschilderingen, versieringen en glas-in-loodramen van kunstenaar en glazenier Pieter Geraedts (1911-1978). In deze kerk raak je nooit uitgekeken.

Adres: Singelstraat 9, 4461 HZ Goes

Slot Oostende

Middeleeuwse gewelven, goed bier en spannende verhalen; in Slot Oostende vind je het allemaal! Het oudste gebouw van Goes verving in de 13de eeuw een houten mottekasteel. De spitsboog ribgewelven in de huidige kelder hebben de tand des tijds doorstaan. Het werd bewoond door de heren van Borsele, baljuws, edelmannen en nonnen. En volgens de verhalen ook door gravin Jacoba van Beieren. Ze zou er een moerbeiboom hebben geplant die er tot 1929 heeft gestaan, had een geheime ondergrondse gang als vluchtroute, en beleefde er een vurige romance met Frank van Borsele. Wat waarheid en fantasie is, zullen we wellicht nooit weten. Maar dat Slot Oostende geschiedenis ademt, is zeker.

Adres: Singelstraat 5, 4461 HZ Goes

De Kelder

Al in de Middeleeuwen wordt deze kelder gebouwd onder het houten huis dat hier mogelijk al voor 12oo staat. Het is de kelder van een Middeleeuws gilde: de zakkendragers. Zij laden en lossen niet alleen de schepen in de haven, maar ze helpen ook met het blussen van brandjes, verhuizingen en allerlei andere werkzaamheden in de stad.  Het straatje waarin dit pand ligt, De Blaauwe Steen, is vernoemd naar de blauwkleurige steen (arduin) waarop de gildelieden sinds het midden van de 17e eeuw dobbelden om werk. Het dobbelen om werk is al veel ouder, maar werd in de eeuwen daarvoor in de kelder zelf gedaan. Het groepje dat won mocht de vracht van een schip laden of lossen. De uitslag van dit dobbelen resulteerde regelmatig in opstootjes. Daarom wordt er vanaf het midden van de 17e eeuw op straat gedobbeld. De ploegleider loopt naar de blauwe steen, die daar waarschijnlijk door het stadsbestuur is neergelegd, werpt de dobbelstenen en schrijft het aantal ogen dat hij gooit op de steen. Zo kon iedereen zien dat dit eerlijk gebeurde en waren er een stuk minder vechtpartijen!

Adres: Blaauwe Steen 5, 4461 BD Goes

Meneer Nilsson

Meneer Nilsson bestaat uit twee panden: Blaauwe Steen 1 en Grote Kade 34. Beiden hebben een verleden in de “horeca”. Zo was het rechter pand, Grote Kade 34, jarenlang een herberg en logement. Het linker pand, Blaauwe Steen 1, was net als De Kelder (Blaauwe Steen 3) in het verleden een belangrijke plek voor de havenwerkers. Hier werden bierdragers en zakkendragers uitbetaald voor het werk wat ze hadden verricht en met dat geld betaalden ze vervolgens de drank die ze aan de lopende band bestelden in datzelfde pand, wat ook een café huisde. Een reglement uit 1816 geeft ons een inkijkje in hoe het eraan toeging als er werk te verdelen was: bij onder andere huis De Zalm, Blaauwe Steen 1, werd door de bestuurder van de havenarbeiders omgeroepen: Gezellen, koomt aan! Op het moment dat er meer dan 6 arbeiders tevoorschijn kwamen uit de panden waar wij nu een lekker bakkie koffie drinken met een stukje brownie, kon er gedobbeld worden. Wie de hoogste ogen gooide, kreeg de klus.

Adres: Grote Kade 34, 4461 BE Goes