Partners

Gebouw-T
Poppodium Gebouw-T is de drijvende kracht achter PopMonument. Het podium organiseert in samenwerking met young professionals in opdracht van Stichting PopMonument het festival in Bergen op Zoom. Daarnaast is het de afsluitende locatie van de route tijdens het festival. Voor meer informatie over Gebouw-T, bekijk de website van Poppodium Gebouw-T.

Sena Performers
Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten wij ons in voor onze rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 28.000. Meer informatie vind je op de website van Sena Perfomers.

Prins Bernhard Cultuur Fonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.000 projecten ondersteund, allemaal met particulier geld. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij onafhankelijk en deskundig advies over filantropie aan particulieren, bedrijven en stichtingen. Lees meer op de website van Prins Bernard Cultuur Fonds.

Mastboom Brosens
In zijn testament noteert Henri Mastboom zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en het daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard blijven. Mr. Henri Mastboom is van jongs af geïnteresseerd in geschiedenis, genealogie en heemkunde, in het bijzonder die van zijn eigen geslacht en zijn eigen streek. De Mastboom-Brosens Stichting handelt in de geest van Henri en richt zich o.a. op bevordering van de wetenschappelijke beoefening van de regionale geschiedenis, heemkunde en genealogie van West-Brabant en de Noorderkempen. Meer over deze stichting lees je op hun website.

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Lees meer op de website.

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. En maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek. Lees meer op de website van Erfgoed Brabant.

Kunsten in de Monumenten
PopMonument werkt vanaf haar geboorte samen met de werkgroep Kunsten in de Monumenten, waarin vrijwilligers uit het gehele culturele veld vertegenwoordigd zijn. Het Open Monumenten weekend in september kende op zaterdagavond nog geen invulling. De werkgroep Kunsten in de Monumenten heeft PopMonument de mogelijkheid gegeven om deze zaterdagavond op eigen wijze in te vullen. Voor meer informatie, bekijk de website van Kunsten in de monumenten.

Gemeente Bergen op Zoom
Om PopMonument mogelijk te maken, is ondersteuning nodig van de gemeente Bergen op Zoom. De afdelingen cultuur en erfgoed werken samen met PopMonument aan de juiste invulling en promotie van het evenement. Meer informatie is te vinden op de website van de Gemeente Bergen op Zoom.

Stichting Bezichtiging Monumenten
Een uniek element van PopMonument wordt mogelijk gemaakt door Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM). SBM stelt diverse monumenten beschikbaar voor PopMonument en levert daarnaast zowel ervaren als jonge gidsen die, door het vertellen van het verhaal achter het monument, de locatie tot leven brengen en laten samensmelten met de geprogrammeerde act. Meer informatie staat op de website van SBM.

Het Cultuurbedrijf (o.a. Markiezenhof en De Maagd)
Het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom (CKB, De Maagd en Markiezenhof) zijn een belangrijke partner voor PopMonument. Het faciliteert niet alleen in meerdere monumentale locaties, maar draagt o.a. ook bij in kennis, kunde, promotie en inzet van personeel op de locaties. Het Cultuurbedrijf heeft vanaf de start van PopMonument een belangrijke ambassadeursrol vervuld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: Cultuurbedrijf Bergen op Zoom

Ondernemersvereniging Sterck
STERCK (Stad En Regio Commerciële Kring) is dé ondernemersvereniging voor winkeliers en horeca in de binnenstad van Bergen op Zoom. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van deze ondernemers in gesprekken met gemeente en derden. STERCK is er voor en door ondernemers. Samen STERCK voor een bruisende en economisch vitale binnenstad.

Horecaondernemers
Naast grote erfgoedlocaties vormen ook (monumentale) cafés een onderdeel van de route tijdens PopMonument. Bergen op Zoom kent vele horecagelegenheden die gevestigd zijn in bijzondere, monumentale panden. Diverse horecaondernemers ondersteunen het concept van PopMonument en programmeren een act. Dit maakt de route nog specialer.

Hotel Zeezicht
Creatief Collectief Hotel Zeezicht heeft de vernieuwing van het logo, huisstijl en bijbehorende drukwerk voor PopMonument 2016 op zich genomen. Meer informatie over Hotel Zeezicht is te vinden op hun website.

Merijn Sitsen Fotografie
Naast vrijwilliger in de organisatie van PopMonument, zorgt Merijn Sitsen ook voor de fotografie tijdens het evenement zelf. Voor meer info: Merijn Sitsen Fotografie.

Muziekcentrum Trix
Trix is een club en werkplaats voor alternatieve popmuziek in Antwerpen. We geloven in popmuziek als de belangrijkste eigentijdse en meest maatschappelijk gedragen kunstvorm van de 21ste eeuw op het snijpunt tussen kunst, creatief ondernemerschap, entertainment en jongerencultuur. En we geloven in de alternatieve popmuziek als de meest artistiek relevante en vernieuwende tak daarvan. Lees meer over Trix.

Pinguin Radio
Pinguinradio is sinds 1 oktober 2011 online, direct ontstaan vanuit KINK FM door KINK FM medewerkers/DJ’s en 2 luisteraars van het eerste uur. Op Pinguin Radio hoor je dus de beste alternatieve en Indie muziek. Ons motto: no bullshit, great music. Ons principe: er zijn maar twee soorten muziek: goede en slechte. Sinds 2013 is Pinguin Radio het #1 Indie webradio station van Europa. Luister Pinguin Radio hier.

Simdo
Simdo is opgericht door Siem Dovermann en Dominique van Mil met als missie om websites, mobiele applicaties en andere digitale oplossingen gewenste resultaten te laten opleveren voor onze klanten. Ons team bestaat uit experts op het gebied van webdesign, mobiele applicaties, development en grafisch ontwerp. Bekijk meer op de website.